لیدی گاگا خواننده مشهور آمریکایی، پس از سالها اعتراف کرد، در زمانی که 19 سال سن داشت، از سوی مردی که 20 سال از او بزرگتر بود، مورد تجاوز قرار گرفت.